fork(1) download
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. main()
 4. {
 5. float x,y;
 6. printf("program wykonuje podstawowe działania na wprowadzonych liczbach\n");
 7. printf("podaj pierwszą liczbę: ");
 8. scanf("%f",&x);
 9. printf("%g\n",x);
 10. printf("podaj drugą liczbę: ");
 11. scanf("%f",&y);
 12. printf("%g\n",y);
 13. if(y<0)
 14. printf("%g + (%g) = %g\n",x,y,x+y);
 15. else
 16. printf("%g + %g = %g\n",x,y,x+y);
 17. printf("%g - %g = %g\n",x,y,x-y);
 18. printf("%g * %g = %g\n",x,y,x*y);
 19.  
 20. printf("%g / %g = %g\n",x,y);
 21. if(y==0)
 22. printf("dzielenie przez zero jest niewykonalne.\n");
 23. else
 24. printf("%g / %g = %g\n",x,y,x/y);
 25.  
 26. return 0;
 27.  
 28. }
 29.  
Success #stdin #stdout 0s 5444KB
stdin
7
-2
stdout
program wykonuje podstawowe działania na wprowadzonych liczbach
podaj pierwszą liczbę: 7
podaj drugą liczbę: -2
7 + (-2) = 5
7 - -2 = 9
7 * -2 = -14
7 / -2 = 0
7 / -2 = -3.5