fork(1) download
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. main()
 4. {
 5. float x,y;
 6. printf("program wykonuje podstawowe działania na wprowadzonych liczbach\n");
 7. printf("podaj pierwszą liczbę: ");
 8. scanf("%f",&x);
 9. printf("%g\n",x);
 10. printf("podaj drugą liczbę: ");
 11. scanf("%f",&y);
 12. printf("%g\n",y);
 13. printf("%g + %g = %g\n",x,y,x+y);
 14. printf("%g - %g = %g\n",x,y,x-y);
 15. printf("%g * %g = %g\n",x,y,x*y);
 16.  
 17. printf("%g / %g = %g\n",x,y);
 18. if(y==0)
 19. printf("dzielenie przez zero jest niewykonalne.\n");
 20. else
 21. printf("%g\n",x/y);
 22.  
 23. return 0;
 24.  
 25. }
 26.  
Success #stdin #stdout 0.01s 5512KB
stdin
7
0
stdout
program wykonuje podstawowe działania na wprowadzonych liczbach
podaj pierwszą liczbę: 7
podaj drugą liczbę: 0
7 + 0 = 7
7 - 0 = 7
7 * 0 = 0
7 / 0 = 0
dzielenie przez zero jest niewykonalne.